Welkom Ouders willen het beste voor hun kind en kinderen willen dat hun ouders trots zijn op hen. Omdat we in een complexe, veeleisende maatschappij leven, lopen ouders en kinderen weleens vast. Zowel thuis, op school als elders wordt van hen verwacht om op hoog niveau te functioneren. Vaak treden verschillende problemen tegelijkertijd op. Zorgen en stress wegen soms zo zwaar dat het gezin het noorden kwijtgeraakt.   Vanwege lange wachttijden bij de grote onderzoeks- en begeleidingscentra wordt vaak veel kostbare tijd verloren. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de behandeling van psychopathologie en de verdere ontwikkeling van uw kind en de gezinsrelaties. Om aan deze situatie tegemoet te komen, bied ik raadpleging, onderzoek en begeleiding op korte termijn aan.  Als ouders zich zorgen maken over hun kind of de opvoeding, kunnen de problemen tijdens een raadpleging worden doorgepraat, geordend en verduidelijkt. Indien nodig wordt een kortdurende begeleiding, verder onderzoek of gepaste hulpverlening zo dicht mogelijk bij huis voorgesteld. Als een kind zich niet goed voelt of teveel botst met leeftijdsgenootjes en volwassenen kan het daarvoor begeleid worden. In gezinnen met een kind met een stoornis in het autismespectrum of een aandachtstekortstoornis wordt een begeleiding op maat aangeboden. De website is aangepast op 25 juli 2013 Psychologisch Onderzoek en Advies Voor gezinnen met kinderen en jongeren